2 สิทธิ์ร่วม คลอดเบาใจ

2 2 สิทธิ์ร่วม คลอดเบาใจ คุณพ่อสิทธิข้าราชการ คุณแม่สิทธิผู้ประกันตน ครอบคลุมค่าใช้จ่าย “เบาใจ” ได้อีก

 ลดปวด…ชีวิตเปลี่ยน

pain ลดปวด ชีวิตเปลี่ยน อาการปวดไม่ว่าระดับไหนไม่ใช่เรื่องเล่นๆ ตรวจก่อน รู้ก่อน รักษาได้

 Day Surgery ผ่านตัดกลับบ้านได้ในวันเดียว ที่โรงพยาบาลกรุงเทพ

  1day ผ่าตัดต้อกระจก ก้อนเนื้อที่เต้านม ผ่าตัดโดยการส่องกล้อง (ระบบทางเดินอาหาร และระบบทางเดินปัสสาวะ) สลายนิ่ว ขูดมดลูก ตัดชิ้นเนื้อจากปากมดลูก รักษาริดสีดวงทวาร โดยฉีดยาหรือผูกและอีกหลายรายการ